Tips för bilägare

Tips för bilen

Det finns många saker man ska hålla koll på som bilägare, men turligt nog så gör dagens bilar detta mycket enkelt även för bilägare utan nämnbart intresse för bilar i allmänhet. Lampor som lyser och ljud som låter gör oss oftast snabbt uppmärksamma på eventuella fel. Det finns några basala grejer som man dock ska hålla i minnet, för att öka bilens livslängd, värde och prestanda.

 

 

Vätskenivåer

Olja är en vital komponent i din bil. Den förlänger bilmotorns liv och minskar förbrukningen av bränsle. Oljan får aldrig ta slut, för då kan motorn skära sig vilket är ett dråpslag för vilken bilägare som helst.

Regelbunden service

Att lämna in sin bil på service med jämna mellanrum är en investering i både din egen ekonomi som i bilens livslängd och generella hälsa. Om man håller bilen i ett konstant gott skick minskar risken för allvarliga fel drastiskt.

Jämnt lufttryck

Den som kör omkring med en bil med för lågt lufttryck i däcken spenderar onödiga pengar på bränsle eftersom bilen konsumerar mer bränsle desto mindre luft som finns i däcken. Kolla lufttrycket regelbundet – det är enkelt gjort antingen i en bilverkstad som Autodena, men också på en vanlig bensinmack. Ofta finns rekommenderade angivelser för din specifika bils lufttryck i tanklocket.

Håll bilen fin

Bilens värde beror mycket på i vilket estetiskt skick den är. En bil som hålls ren, fräsch, snygg och välpolerad hela tiden repas mindre och behåller ett högre värde genom åren. Dessutom är det enorm skillnad på känslan när man kör omkring i en ren bil vs. en smutsig. För tvätt av bilen rekommenderar vi på Autodena att du vänder dig till professionella anläggningar.